Frode Svartdal
  Psykologiens forskningsmetoder:
  En introduksjon    2. utgave
  Bergen: Fagbokforlaget 2004

  PP-presentasjoner og andre ressurser

  Her får du tilgang til Power-Point-presentasjoner og nettbaserte ressurser til hvert kapittel i boken. For å få tilgang til dette stoffet, må du registrere deg. Registrering er gratis, men forutsetter at du har kjøpt boken. Som registrert bruker vil du også få melding ved viktige oppdateringer. Etter å ha registrert deg, kan du når som helst laste ned filene etter å ha logget deg inn. Om du skulle ha spørsmål eller ønske om utdypning av stoff i PP-filene, ta kontakt med forfatteren, frodes@psyk.uit.no. Kommentarer er velkomne!

     Gå til registrering her 
       » Merk: Du må ha en gyldig mail-adresse for å kunne registrere deg
       » Velg brukernavn og passord fritt (dette har intet å gjøre med andre passord du har fått)
       » Registrering er gratis, ingen info om deg vil bli distribuert

     Logg inn her 
       » Registrerte brukere logger inn her


    Merk: Brukere registrert på det tidligere innloggingssystemet må dessverre registrere seg på nytt. Dette skyldes en feil i det gamle innloggingssystemet.
  Svartdal, Psykologiens forskningsmetoder Tilbake til hovedsiden